Kalibracja telewizora to precyzyjna regulacja wyświetlacza w taki sposób by wyświetlany obraz był najbliższy temu co widziano w studio filmowym.

SENSORY

Pomiary barw
pozwalają dobrać korekty

GENERATOR

Wyświetla plansze kontrolne

Twój telewizor / projektor

Schemat kalibracji telewizora